Disputationer Disputation: Paul Castillo

2022-06-17 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Välkommen till Paul Castillos disputation med titeln "Pediatric caudal anesthesia with reference to spread and intracranial effects".

Doktorand

Paul Castillo, Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI

Titel

"Pediatric caudal anesthesia with reference to spread and intracranial effects"

Handledare

Per-Arne Lönnqvist, Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI

Bi-handledare

Märit Lundblad, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Abstract

Läs här

 

Kontakt