Disputationer Disputation: Patricia Sandqvist

2022-04-29 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Skandiasalen, House QA31 Floor 01, Karolinskavägen 37A

Preoperative localisation of parathyroid adenoma in primary hyperparathyroidism using 99mTc-Sestamibi-SPECT/CT: an evolving scanning protocol

Opponent

Håkan Geijer, Örebro Universitet

Betygsnämnd

Katrine Riklund, Umeå Universitet

Ivan Shabo, Karolinska Institutet

Peter Bernhardt, Göteborgs Universitet

Huvudhandledare

Alejandro Sanchez-Crespo, Institutionen för onkologi och patologi, 

Bihandledare

Anders Sundin

Inga-Lena Nilsson

Per Grybäck

Kontakt

Patricia Sandqvist Anknuten till Forskning