Disputationer Disputation Panagiota Tsitsi

2022-05-25 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal, CMM, L8:00, Visionsgatan 18

Titel: Studies on eye movements in Parkinson’s Disease

Huvudhandledare 

Professor Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Dr Ioanna Markaki, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Dr Anders Johansson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Maciej Machaczka, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet och Institute of Medical Sciences, University of Rzeszow

Docent Daniel Lundqvist, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent 

Professor Jan Kassubek, Department of Neurology, University of Ulm

Betygsnämnd 

Professor Miia Kivipelto, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

Docent Tony Pansell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Cleanthe Spanaki, Faculty of Medicine, University of Crete

Kontakt

Panagiota Tsitsi Anknuten till Forskning