Disputationer Disputation Oskar Flygare

2022-06-10 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Karolinska Institutet Neo, Blickagången 16

Titel: Improving access and outcomes in the treatment of obsessive-compulsive disorder

Huvudhandeldare 

Professor Christian Rück, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Adjunkt Erik Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent 

Universitetslektor Carolyn Rodriguez, Psych/Public Mental Health & Population Sciences, Stanford University 

Betygsnämnd  

Universitetslektor Monica Buhrman, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet 

Professor Bo Melin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Armita Törngren Golkar, Institutionen för psykologi, Stockholm universitet 

Kontakt

Oskar Flygare Postdoktor