Disputationer Disputation: Natalia Trpchevska

2022-10-07 10:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum, Room D1012, Karolinska Institutet, Campus Solna

Välkommen till Natalia Trpchevskas disputation med titeln "Environmental and genetic risk factors for tinnitus".

Titel

Environmental and genetic risk factors for tinnitus

Handledare

Christopher Cederroth Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bi-handledare

Barbara Canlon Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Anna Kähler Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Opponent

Annick Gilles Antwerp, University Hospital, Department of Ear Nose and Throat 
 

Betygsnämnd

Helge Rask-Andersen, Uppsala Universitet, Department of Surgical Sciences
Göran Engberg Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Kristiina Tammimies Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa