Disputationer Disputation: Nahila Justo

2022-08-19 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströnska huset, Tomtebodavägen 18a

Titel: Real World Outcomes in Oncology.

Huvudhandledare

Linus Jönsson, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Bihandledare

Nils Wilking, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi.

Kontakt

Nahila Justo