Disputationer Disputation Moa Simonsson

2022-05-20 9:00 - 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft Auditorium L1:00 CMM, Anna Steckséns gata 53

Bleeding complications following acute myocardial infarction: time trends, risk assessment and associated prognosis.

Huvudhandledare:
Tomas Jernberg, professor,  Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Karolina Szummer, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge
Joakim Alfredsson, docent, Linköpings Universitet
Peter Ueda, biträdande lektor, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna

Opponent:
Ziad Hijazi, docent, Uppsala Universitet

Betygsnämnd:
Rebecka Hultgren, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi
Gustaf Edgren, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna
Lennart Bergfeldt, professor, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin

 

Kontakt

Moa Simonsson Anknuten till Forskning