Disputationer Disputation: Merve Kacal

2022-04-22 9:30 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Tomtebodavägen 18, Karolinska Institutet, Solna och online

Välkommen till Merve Kacal disputation fredagen den 22 april 2022 kl. 9:30, Inghesalen, Tomtebodavägen 18, Karolinska Institutet, Solna och online.

Titel

"Assessing the impact of modulating protein degradation pathways in cancer"

Författare

Merve Kacal, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Huvudhandledare

Helin Norberg, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Per Hydbring, Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

Junying Yuan, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Department of Interdisciplinary Center on Biology and Chemistry

Abstract

Läs här

 

Zoom

För deltagande online, kontakta Merve Kacal för länk.

 

Kontakt

Merve Kacal