Disputationer Disputation Mattias Månsson

2022-06-03 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Lokal: Hjärta, Danderyds Sjukhus

Titel: Mental Health in Women with Polycystic Ovary Syndrome

Huvudhandledare

Professor Mikael Landén, Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Docent Anna-Lena Nordström, fd Karolinska Institutet

Opponent 

Professor Åsa Westrin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund universitet

Betygsnämnd

Docent Stefan Arver, Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet 

Professor Mats Hammar, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköping universitet

Docent Xinxin Guo, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet 

Kontakt