Disputationer Disputation: Marianna Moberg

2022-10-28 13:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A och på Zoom

Titel: School nurses’ use of Motivational Interviewing as a method for health promoting conversations with parents of primary school children

Huvudhandledare:
Åsa Norman, docent, Institutionen för global folkhälsa och Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Liselotte Schäfer Elinder, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm
Helena Lindqvist, PhD, Institutionen för Klinisk neurovetenskap,, Karolinska Institutet
Marie Golsäter, PhD, Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan, Jönköping Universitet och Futurum - akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län

Opponent:
Preben Bendtsen, professor, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköping Universitet

Betygsnämnd
Paulina Nowicka, docent, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet och Institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitet
Kari Trost, docent, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet
Malin Rising Holmström, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Mittuniversitetet

Ordförande:
Emma Patterson, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
 

Delta online via Zoom. 

 

Kontakt