Disputationer Disputation Maria Helander

2021-06-11 13:00 Add to iCal
Campus Solna Atrium, Nobels väg 12B & via Zoom

Titel: Effects of child CBT and parent management training for children with disruptive behavioral disorders

Huvudhandledare

Docent Pia Enebrink, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Professor Clara Hellner, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent

Docent Sturla Fossum, Hälsovetenskapliga fakulteten, Universitetet i Tromsö

Betygsnämnd

Professor Laura Korhonen, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköping Universitet

Docent Lars Bernfort, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköping Universitet

Professor Sven Bölte, Institutionen för Kvinnor och Barns hälsa, Karolinska Institutet 

Zoom länk 

https://ki-se.zoom.us/j/64230126703

På grund av Covid-19 rekommenderas de åhörare som har möjlighet att följa disputationen via Zoom.

Kontakt

Maria Helander Adjungerad Adjunkt