Disputationer Disputation: Marguerita Saadeh

2022-09-22 9:30 Add to iCal
Campus Solna Cesar, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, campuys Solna, och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/67622485601)

Välkommen till Marguerita Saadehs disputation torsdagen den 22 september 2022 kl. 09:30, Campus Solna. Det går även att ansluta via Zoom.

Titel

"Enjoying life and living healthier: impact of behavioral and psychosocial factors on physical function in old age"

Författare

Marguerita Saadeh, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Opponent

Michelle Kelly Irving, Université Toulouse III - Paul Sabatier National Institute for Health and Medical Research (INSERM), Frankrike

Huvudhandledare

Amaia Calderón-Larrañaga, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Bihandledare

Laura Fratiglioni, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Anna-Karin Welmer, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Serhiy Dekhtyar, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Betygsnämnd

Ilona Koupil, Stockholms universitet, institutionen för folkhälsovetenskap
 
Esther López-García, Universidad Autónoma de Madrid, Department of Preventive Medicine, Public Health and Microbiology, Spanien
 
Martijn Huisman, Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc), Department of Epidemiology and Biostatistics, Nederländerna

Kontakt