Disputationer Disputation: Marcus Reuterwall Hansson

2022-04-08 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge B64

New technologies for the further advancement of ERCP

Disputationen hålls på engelska.

Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/62414530833

Huvudhandledare

Professor Urban Arnelo
Umeå Universitet
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, och

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Bihandledare

Professor Matthias Löhr
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Med Dr Erik von Seth
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin Huddinge
Enheten för Gastroenterologi och reumatologi

Fakultetsopponent

Tom Glomsaker, MD, MHA, PhD
Oslo University Hospital
Institutionen för Gastrointestinal och barnkirurgi

Betygsnämnd

Professor Bengt Isaksson
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Professor Malin Sund
University of Helsinki
Institutionen för kirurgi/CLINICUM

Professor Rimma Axelsson
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kontakt

Marcus Reuterwall Hansson Anknuten till Forskning