Disputationer Disputation: Marcus Holmberg

2022-09-30 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Konferensrum B 64

Invasive intraductal mucinous papillary neoplasm and pancreatic ductal adenocarcinoma – a comparison in clinicopathology and long-term outcome

Huvudhandledare

Docent Ernesto Sparrelid
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

Bihandledare

Professor Matthias Löhr
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

PhD Poya Ghorbani
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

Fakultetsopponent

Professor Bobby Tingstedt
Lunds Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Kirurgi

Betygsnämnd

Docent Mikael Wirén
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Professor Bodil Ohlsson
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper

Professor Gustav Ullenhag
Uppsala Universitet
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Marcus Holmberg Anknuten till Forskning