Disputationer Disputation: Malin Sellberg

2022-06-14 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Lokal H2, Alfred Nobels Allé 23

Students’ and supervisors’ experiences of supervision and training in clinical learning environment

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64209842405

Huvudhandledare

Docent Riitta Möller
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Bihandledare

Docent Per J. Palmgren
Karolinska Institutet
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Docent Alexandra Halvarsson
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Docent Malin Nygren Bonnier
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Fakultetsopponent

Docent Eeya Pyöräla
University of Helsinki
Faculty of Education

Betygsnämnd

Docent Samuel Edelbring
Örebro Universitet
Institutionen för hälsovetenskaper

Professor Annika Östman Wernerson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Docent Charlotte Silén
Karolinska Institutet
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

 

Kontakt

Malin Sellberg Pedagogisk Utvecklare