Disputationer Disputation: Luisa Edman Kessler

2022-06-17 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Clarence Crafoord A5:02

Investigating the treatment of metastatic breast cancer: real-world evidence on treatment patterns, safety and efficacy.

Opponent

Professor Maria Vittoria Dieci, University of Padua, Department of Oncology

Betygsnämnd

Docent Inga-Lena Nilsson, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Adjungerad professor Anders Ullén, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Stefan Bergström, Uppsala universitet, Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

Handledare

Huvudhandledare

Docent Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Docent Alexios Matikas, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Jonas Bergh, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Delta i Zoom möte:

https://ki-se.zoom.us/j/68849114134

Välkommen!