Disputationer Disputation- Louise Hedenstierna

2022-09-30 9:00 Add to iCal
Annan Centrum för Reumatologi, Solnavägen 1E, lokal Ljung.

Impact of psykosocial factors on Rheumatoid Arthritis

Huvudhandledare:

Lotta Ljung
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.
Akademiskt Specialistcentrum, Centrum för Reumatologi, SLSO, Stockholm.
Umeå Universitet, Umeå , Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/ Reumatologi.

Opponent:

Stefan Bergman, professor
Göteborgs Universitet., Institutionen för Medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.
Lunds univerisitet, Fakulteten för Medicin, Institutionen för kliniska vetenskaper. 
Spenshult Forsknings- och Utvecklingscenter, Halmstad.

Bihandledare:

Lars Alfredsson, professor.
Karolinska Institutet, Stockholm, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Institutet för miljömedicin.

Sofia Ernestam
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för reumatologi.

Anna-Karin Hedström
Karolinska Institutet, Stockholm, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Saedis Saevarsdottir
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.
University of Iceland, Reykjavik, Iceland, School of Health Science, Faculty of Medicine.

Betygsnämnd:

Claes-Göran Östenson (ordförande).
Karolinska Institutet, Molekylär medicin och kirurgi.

Mathilda Björk
Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård.

Tomas Weitoft 
Uppsala Universitet, Centrum för klinisk forskning/Gävleborg.