Disputationer Disputation: Linnea Johansson

2022-06-17 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möller, Blickagången 16

Mobile Health interventions and cardiorespiratory fitness in pediatric obesity

Möjlighet finns att följa disputationen digitalt. Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/67985096802

Huvudhandledare

Med.dr., Pernilla Danielsson Liljeqvist
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Bihandledare

Professor, Claude Marcus
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Professor, Maria Hagströmer
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle - NVS
Enheten för fysioterapi

Fakultetsopponent

Docent, Ylva Trolle Lagerros
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna
Enheten för klinisk epidemiologi

Betygsnämnd

Docent, Ingrid Larsson
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Institutionen för Medicin
Enheten för Molekylär och Klinisk Medicin

Professor, Magnus Dencker
Lunds Universitet
Institutionen för translationell medicin
Enheten för Klinisk fysiologi

Professor, Ola Nilsson
Örebro Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper
Enheten för Pediatrik

Kontakt

Linnea Johansson Postdoktor