Disputationer Disputation Linda Eriksson - OBS! INSTÄLLD!

2022-06-03 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg DISPUTATIONEN ÄR INSTÄLLD!

”Let’s work it out – aspects of the occupational situation of survivors of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.”

Linda Eriksson

Doktorand
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Huvudhandledare:

Med dr Jeanette Winterling, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Bihandledare:

Docent Agneta Wennman-Larsen, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Med dr Karin Bergkvist, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad 

Professor Per Ljungman, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Institutionen för medicin 

Fakultetsopponent:

Professor Karin Ahlberg, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Betygsnämnd:

Professor Sussanne Börjeson, Linköpings Universitet,Institutionen för hälsa, medicin och vård

Docent, överläkare, Jan Samuelsson, hematologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus 

Docent Pia Svedberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk neurovetenskap 

Ordförande:

Professor Ann Langius-Eklöf, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad 

Kontakt

Annica Karlsson Administratör