Disputationer Disputation Leonard Yeo

2022-09-16 9:00 - 15:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Titel: Optimizing Thrombectomy and the Patient in Acute Ischemic Stroke

Huvudhandledare

Professor Staffan Holmin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Dr Fabian Arnberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Marc Ribo, Department of Neurology, University of Barcelona, Hospital Vall d'Herbron

Betygsnämnd

Professor Johan Wikström, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Docent Jonatan Salzer, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Docent Elias Johansson, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Kontakt

Leonard Yeo