Disputationer Disputation: Kirsi Tiitinen Mekhail

2022-10-10 13:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A och på Zoom

Titel: Making a Difference with Home Visiting: Studies of an Intervention in Multicultural, Disadvantaged Settings in Sweden

Huvudhandledare: 
Lene Lindberg, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet 

Bihandledare: 
Bo Burström, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Anneli Marttila, PhD, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Opponent: 
Agneta Anderzen-Carlsson, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet

Examination Board: 
Evalotte Mörelius, professor, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköping Universitet
Tobias Alfvén, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet 
Leena Eklund Karlsson, Associate professor, Department of Public Health, University of Southern Denmark

Chair: 
Susanne Andermo, biträdande lektor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Delta online via Zoom (lösenord:PhD)