Disputationer Disputation: Katharina Brehmer

2022-05-20 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal C1:87

Perfusion Computed Tomography of the Liver

Deltagande via Zoom

Meeting ID: 696 5024 6457, Passcode: 607722

Huvudhandledare

Prof. Torkel Brismar, MD PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för radiologi

Bihandledare

Doc. Michael A. Fischer, MD
Universitet Zurich
Institutionen för Diagnostisk och Interventionell Radiologi

Adj. Prof. Per Stål, MD PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Huddinge
Enheten för Gastroenterologi och Reumatologi

Fakultetsopponent

Prof. Wolfgang Schima, MD
Medicinska Universitet Wien
Institutionen för Radiologi och Nuklearmedicin
Enheten för Radiologi

Betygsnämnd

Prof. Maria Kristoffersen-Wiberg, MD PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Adj. Prof. Folke Hammarqvist, MD PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Kirurgi

Prof. Magnus Båth, MD PhD
Göteborgs Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avd. för Radiofysik

Kontakt

Katharina Brehmer Anknuten till Forskning