Disputationer Disputation: Karin Windahl

2022-06-03 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entrévägen 2, Danderyd

Nutritionsstatus, kroppssammansättning och kost hos kroniskt njursjuka äldre

Huvudhandledare

Docent Marie Evans
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Bihandledare

Docent Gerd Faxén Irving
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Enheten för klinisk geriatrik

MD, PhD Tora Almquist
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus
Enheten för njurmedicin

MD, PhD Maarit Korkeila Lidén
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Professor Peter Stenvinkel
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Fakultetsopponent

Professor Gerjan Navis
Universitetet Groningen
Institutionen för medicinska vetenskaper
Enheten för njurmedicin

Betygsnämnd

Professor Anna Winkvist
Göteborgs Universitet
Institutionen för medicin
Avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition

Professor emeritus Per-Ola Attman
Göteborgs Universitet
Institutionen för medicin
Avdelningen för klinisk och molekylär medicin 

Professor Dorota Religa
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Enheten för klinisk geriatrik

Kontakt

Karin Windahl Anknuten till Forskning