Disputationer Disputation Johanna Wangmar

2022-04-22 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg. Digitalt via Zoom

“To participate or not: Decision-making and experiences of individuals invited to screening for colorectal cancer”

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63044553747

 

Huvudhandledare:

Med dr Kaisa Fritzell, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Bihandledare:

Professor Yvonne Wengström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Docent Anna Jervaeus, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Professor Rolf Hultcrantz, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin

Fakultetsopponent:

Professor Marie Oscarsson, Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Betygsnämnd:

Docent Emilie Agardh, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

Docent Henrik Hjortswang, Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård

Docent Lena Oxelmark, Göteborgs Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Ordförande:

Professor Ann Langius-Eklöf, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

 

Avhandlingen är publicerad i Open Archive

Kontakt