Disputationer Disputation Johan Löfsjögård

2022-09-30 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Föreläsningssal Hjärtat, målpunkt J, plan 5

Biomarkers of fibrosis in heart failure and relations to left ventricular size, function and outcome.

Huvudhandledare:
Hans Persson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Thomas Kahan,  Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Magnus Edner, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Opponent:
Stefan Söderberg, professor, Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin: Kardiologi

Betygsnämnd:
Gerhard Wikström, Uppsala Universitet
Mats Frick, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Linda Mellbin, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Kontakt