Disputationer Disputation Jesse Huang

2022-06-02 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal, Center for Molecular Medicine, Visionsgatan 18, L8, 171 76, Solna

Titel: Biomarkers and viral risk factors in multiple sclerosis

Huvudhandledare 

Professor Ingrid Kockum, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Professor Tomas Olsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

PhD Pernilla Stridh, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Ingemar Ernberg, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet 

Opponent 

Professor Jonas Halfvarson,  Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet  

Betygsnämnd

Professor Sven Britton, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet 

Professor Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

MD PhD Charlotte Dahle, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

Kontakt

Jesse Huang Anknuten till Forskning;Postdoktor