Disputationer Disputation Jens Fust

2022-04-08 10:15 Add to iCal
Campus Solna Nils Ringertz, Solnavägen 9, Solna och online

Titel: The Role of Pain Modulation in Non-Suicidal Self-Injury

Huvudhandledare 

Docent Karin Jensen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Eva Kosek, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Clara Hellner, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Siri Leknes, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Betygsnämnd 

Docent Andreas Frick, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Professor Ata Ghaderi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Ida Flink, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet 

Kontakt

Jens Fust