Disputationer Disputation - Hedvig Glans

2022-09-23 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft Auditorium.

Cutaneous leishmaniasis - treatment and genetic mechanisms affecting outcome

Zoom länk:

https://ki-se.zoom.us/j/68557564988

Huvudhandledare:

Professor Maria Bradley
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för dermatologi och venereologi.

Opponent:

Professor Staffan Svärd
Uppsala University, Department of Cell and Molecular Biology.

Bihandledare:

MD PhD Leif Dotevall
Department of Communicable Disease Control, Region Västra Götaland.

Professor Björn Andersson
Karolinska Institutet, Department of Cell and Molecular Biology.

Betygsnämnd:

Associate Professor Jose Pedro Gil
Karolinska Institutet, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology.

Professor Birgitta Evengård
Umeå University, Department of Clinical Microbiology.

Professor Berndt Stenberg
Umeå University, Department of Public Health and Clinical Medicine.