Disputationer Disputation: Hannes Jansson

2022-06-03 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Konferensrum B 64

Immunological aspects on prognosis in resectable cholangiocellular cancer

Huvudhandledare

Docent Ernesto Sparrelid
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

Bihandledare

Docent Niklas Björkström
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin Huddinge
Centrum för Infektionsmedicin

Docent Christian Sturesson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

Professor Annika Bergquist
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin Huddinge
Enheten för gastroenterologi och reumatologi

Med Dr Martin Cornillet
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin Huddinge
Centrum för Infektionsmedicin

Fakultetsopponent

Professor Ewen Harrison 
University of Edinburgh
Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics
Centre for Medical Informatics

Betygsnämnd

Docent Mirna Abraham-Nordling
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Professor Marie Carlson
Uppsala Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper

Docent Hanna Eriksson
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi

Kontakt

Hannes Jansson Anknuten till Forskning