Disputationer Disputation: Hanna Dubois

2022-11-11 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg H2 Grön, ANA 23/ Zanderska. Även via Zoom

Level with me!
Exploring patient participation in short-term clinical encounters in team-based settings

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66656185546

Huvudhandledare

Med. Dr. Johan Creutzfeldt
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för anestesi och intensivvård

Bihandledare

Professor Mia Bergenmar
Sophiahemmet Högskola
Institutionen för omvårdnadsvetenskap

Professor Tanja Manser
University of Applied Sciences and Arts
Northwestern Switzerland
FHNW School of Applied Psychology

Professor Peter Thelin Schmidt
Uppsala Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper

Fakultetsopponent

Docent Eleni Siouta
Sophiahemmet Högskola
Institutionen för omvårdnadsvetenskap

Betygsnämnd

Docent Henrik Hjortswang
Linköpings Universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård

Docent Anna Jervaeus
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Docent Carina Elmqvist
Linnéuniversitetet
Institutionen för hälsa och vårdvetenskap

Kontakt

Hanna Dubois Adjungerad Adjunkt