Disputationer Disputation Granit Kastrati

2022-05-13 10:00 Add to iCal
Campus Solna Peter Reichard, Biomedicum, Solnavägen 9 and online

Titel: Neural processes underpinning pain perception: genetic, temporal, and behavioral

Huvudhandledare 

Docent Karin Jensen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Professor Peter Fransson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Universitetslektor William Thompson, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet 

Professor Fredrik Åhs, Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet 

Opponent

Professor Ben Seymour, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford

Betygsnämnd 

Docent Grégoria Kalpouzos, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

Biträdande professor Anders Eklund, Institutionen för medicinsk teknik och institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet

Biträdande professor India Morrison, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

Kontakt

Granit Kastrati Postdoktor