Disputationer Disputation: Essi Whaites Heinonen

2022-05-20 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg 9Q Månen ANA 8

Läkemedel vid psykiatrisk sjukdom under graviditet och amning - effekter på mor och barn

Huvudhandledare

Docent Katarina Wide
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Bihandledare

PhD Lisa Forsberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Professor Mats Blennow
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

PhD Jenny Svedenkrans
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Docent Josefine Nasiell
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus
Enheten för obstetrik och gynekologi

Fakultetspponent

Docent Heli Malm
Helsingfors universitetssjukhus och
Helsingfors universitet
Enheten för akutmedicin
Teratologiska informationstjänsten

Betygsnämnd

Docent Eva Wikström-Jonsson
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för klinisk farmakologi

Docent Alkistis Skalkidou
Uppsala Universitet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

Docent Johan Ågren
Uppsala Universitet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Perinatal, neonatal och barnkardiologisk forskning

Kontakt

Essi Whaites Heinonen Anknuten till Forskning;Postdoktor