Disputationer Disputation: Eric Hjalmarsson

2022-10-07 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Jan Lindsten salen, A404

Allergic rhinitis and intralymphatic vaccination; immunresponse and tolerance

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61106964360

Huvudhandledare

Professor Lars Olaf Cardell
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs-och halssjukdomar

Bihandledare

Susanna Kumlien Georén, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs-och halssjukdomar

Professor Ola Winqvist
ABC-laboratoriet
Biomedicum
Campus Solna

Fakultetsopponent

Professor Eva Sverremark Ekström
Stockholms Universitet
Inst. för molekylär biovetenskap
Wenner-Gren Institutet

Betygsnämnd

Docent Apostolos Bossios
Karolinska Institutet
Inst. för miljömedicin
Lung-och luftvägsforskning

Professor Åke Davidsson
Örebro Universitet
Inst. för medicinska vetenskaper
Tema sinne

Docent Maria Ulvmar
Uppsala Universitet
Inst. för immunologi, genetik och patologi, klinisk immunologi

Kontakt

Eric Hjalmarsson Laboratorieingenjör