Disputationer Disputation: David Landin

2022-06-03 9:00 Add to iCal
Campus Solna Wretlind, Tomtebodavägen 18a

Clinical Use of Prognostic Markers in Head- and Neck Cancer

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67528695113

Huvudhandledare

Docent Linda Marklund
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Bihandledare

Prof. emerita Eva Munck Wikland
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Docent Anders Näsman
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi

Docent Lalle Hammarstedt Nordenvall
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Fakultetsopponent

Professor Katarina Olofsson
Umeå Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap

Betygsnämnd

Professor Ann Hermansson
Lunds Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Enheten för Otorhinolaryngologi

Professor Sonia Andersson
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnor och barns hälsa

Docent Anders Höög
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi