Disputationer Disputation Christian Gerdesköld

2022-09-16 13:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg H2, Alfred Nobels allé 23,

Disputation "Aspects of medical knowledge sources among junior doctors and general practitioners – needs, use, values and effects"

Huvudhandledare

Docent Anna Nager, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Bihandledare

Professor Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Docent Inger Wårdh Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi

Opponent

Professor Anders Halling, Lunds Universitet, Institutionen för allmänmedicin och samhällsmedicin

Betygsnämnd

Professor Sabine Koch, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Professor Kristina Bengtsson Boström, Göteborgs Universitet, Institutionen för medicin och avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Docent Malin André Uppsala Universitet, Institutionen för Allmänmedicin och Preventivmedicin