Disputationer Disputation: Apostolos Analatos

2022-06-02 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Konferensrum B 64

Surgical reconstruction of functional and anatomical defects in the diaphragmatic hiatus

Huvudhandledare

Docent Mats Lindblad
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

Bihandledare

Med Dr Bengt Håkanson
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Enheten för kirurgi

MD, PhD Christoph Ansorge
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

Fakultetsopponent

Professor Stephen Attwood
Durham University
Centre for Integrated Health Care Research

Betygsnämnd

Docent Cecilia Engström
Göteborgs Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för kirurgi

Docent Jacob Freedman
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Docent Hannes Hagström
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi

Kontakt

Apostolos Analatos Anknuten till Forskning