Disputationer Disputation: Anna Tokarska

2022-06-17 13:00 Add to iCal
Campus Solna Peter Reichard, Biomedicum, Karolinska Institutet, Solnavägen 9, Solna, och/eller via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/61633632582)

Välkommen till Anna Tokarskas disputation fredagen den 17 juni 2022 kl. 13:00 i Biomedicum. Det går även att delta via Zoom.

Via Zoom

Delta vid disputationen via Zoom (länk).

Titel

"Diversity of striatal interneurons: connectivity and functions"

Författare

Anna Tokarska, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Opponent

Maxime Assous, Rutgers, The State University of New Jersey, Center for Molecular and Behavioral Neuroscience, USA

Huvudhandledare

Gilad Silberberg, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Bihandledare

Jens Hjerling-Leffler, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Betygsnämnd

Per Petersson, Umeå universitet, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Karima Chergui, Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

Daniella Rylander Ottosson, Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Kontakt