Disputationer Disputation: Anna Nyman

2022-09-30 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal Månen, ANA 8, plan 9

Babbling, speech and language in neurological disabilities –development, validity of measures and effect of intervention

Disputationen kan också följas via Zoom

Huvudhandledare

Docent Sofia Strömbergsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Bihandledare

Professor Anette Lohmander
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för logopedi

Professor Carmela Miniscalco
Göteborgs universitet
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Gillbergscentrum

Med Dr Katarina Lindström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för pediatrik

Fakultetsopponent

Dr Anja Kuschmann
University of Strathclyde

Betygsnämnd

Docent Kristina Hansson
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Logopedi, foniatri och audiologi

Docent Iris-Corinna Schwarz
Stockholms universitet
Specialpedagogiska institutionen

Docent Margareta Dahl
Uppsala universitet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Barnonkologisk forskning

Kontakt

Anna Nyman Doktorand