Disputationer Disputation: Anna Nyman

2022-09-30 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal Månen, ANA 8, plan 9

Babbling, speech and language in children with neurological disabilities – development, validity of measures and effect of intervention

Disputationen kan också följas via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61112824378

Huvudhandledare

Docent Sofia Strömbergsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Bihandledare

Professor Anette Lohmander
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för logopedi

Professor Carmela Miniscalco
Göteborgs universitet
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Gillbergscentrum

Med Dr Katarina Lindström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för pediatrik

Fakultetsopponent

Dr Anja Kuschmann
University of Strathclyde, Glasgow
School of Psychological Sciences & Health
Speech and Language Therapy

Betygsnämnd

Docent Kristina Hansson
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Logopedi, foniatri och audiologi

Docent Iris-Corinna Schwarz
Stockholms universitet
Specialpedagogiska institutionen

Docent Margareta Dahl
Uppsala universitet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Barnonkologisk forskning

Kontakt

Anna Nyman Anknuten till Undervisning/Handledning;Adjungerad Adjunkt
+46852488910