Disputationer Disputation: Allison Mackey

2022-10-14 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B64. Även via Zoom

Perspectives on screening strategies for early detection of childhood hearing impairment

Deltagande via Zoom https://ki-se.zoom.us/j/69362977549

Huvudhandledare

Docent Inger Uhlén
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs-och halssjukdomar

Bihandledare

Professor Elina Mäki-Torkko
Örebro Universitet
Inst. för medicinska vetenskaper
Audiologiskt forskningscenter

Fakultetsopponent

Professor Elizabeth Fitzpatrick
Ottawa Universitet
Hälsovetenskapliga fakulteten
Skolan för rehabiliteringsvetenskap

Betygsnämnd

Docent Jonas Brännström
Lunds Universitet
Inst. för kliniska vetenskaper
Logopedi, foniatri och audiologi

Professor Ona Bø Wie
Oslo Universitet
Inst. för särskilda behov 
Utbildning

Docent Birger Forsberg
Karolinska Institutet
Global folkhälsa

Kontakt

Allison Mackey Postdoktor