Disputationer Disputation: Alexandra Grahn

2022-05-20 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg de Verdiersalen, Alfred Nobels allé 10

Current and possible future diagnostic methods for upper tract urothelial carcinoma.

Opponent

Dr Richard T. Bryan, University of Birmingham, Institute of Cancer and Genomic Sciences, Director of the Bladder Cancer Research Centre, Reader in Urothelial Cancer Research

Betygsnämnd

Docent Johan Styrke, Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
MD, PhD Anders Edsjö, Lunds Universitet, institutionen för klinisk genetik och patologi
Docent Amir Sherif, Umeå universitet, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Handledare

Huvudhandledare

Docent Marianne Brehmer, Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare

Professor emeritus Sten Nilsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor emeritus Anders Magnusson, Uppsala universitet, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Professor Per Uhlén, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
MD, PhD Emma Tham, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Välkommen!