Annan Dialogmöte om nya läkarprogrammet

2022-09-26 Add to iCal

Varmt välkomna till dialogmöte om implementeringen av det sexåriga läkarprogrammet.

Tid: kl 14:00-16:00

Mötet sker i Zoom

Vid detta möte kommer följande ämnen tas upp:

  • Nuläge i implementeringen
  • De avslutande kurserna på termin 11 och 12
  • Resursfördelning
  • Medverkande institutioner

Sexårigt läkarprogram – principer, vägval och implementering

Kontakt

Liliana Morales Handläggare