Föreläsningar och seminarier Decoding the developing human immune system

2022-09-22 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rum J3:07, Bioclinicum, entréplan.

Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Professor Muzlifah Haniffa, Newcastle University, UK.

Detta är ett seminarium i the Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS). Syftet med serien är att sammanför dem som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset genom att bjuda in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

Föreläsare:

Professor Muzlifah Haniffa, Newcastle University, UK.
Läs mer om Haniffa Lab. .

Anmälan:

Ingen anmälan krävs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länkar etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:

Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Taras Kreslavskiy Senior Forskare