Föreläsningar och seminarier CLINICUM seminarium: Presentation av KI / Region Stockholms nya forskarskola i klinisk behandlingsforskning

2022-10-27 16:00 - 16:45 Add to iCal
Online Zoom

CLINICUM seminarium

Föreläsare: Per Svensson, doc/öl och lektor KI SÖS

Forskarskolans övergripande mål är att kliniskt aktiva doktorander ska tillägna sig ett vetenskapligt, kritiskt, analytiskt och forskningsetiskt förhållningssätt och fördjupade kunskaper i praktisk klinisk forskningsmetodik för att kunna prioritera, planera och bedriva forskning inom områden som har patientnytta.

Anmäl dig nu och få Zoomlänken

CLINICUMs noder
CLINICUM - noder och central funktion Foto: CLINICUM

 

CLINICUM bygger på idén om en gemensam funktion som ska underlätta för klinisk och translationell forskning inom KI och Region Stockholm. Forskarna ska erbjudas ett strukturerat stöd i form av samordning kring processer för enklare tillgång till hälsodata och olika typer av hjälp med datahantering och metodfrågor. Målet är att projektet CLINICUM ska övergå till organisationen CLINICUM i början av 2023.