Föreläsningar och seminarier Brain Imaging Data Structure (BIDS) som redskap för att organisera och analysera data

2022-04-20 13:00 - 14:00 Add to iCal
Online zoom
Dekorativ bild.
Foto: Getty Images.

Experiment med hjärnavbildning genererar stora och komplexa datamängder. Det har saknats samsyn om hur sådana data skall organiseras, bearbetas och delas. Brain Imaging Data Structure (BIDS) är en standard för data och metadata från hjärnavbildning, som har utarbetats av forskare inom hjärnavbildning.

BIDS-formatet har gett upphov till ett ekosystem som innehåller verktyg för delning av data och appar för validering, bearbetning och analys.

Detta webbinarium kommer att presentera BIDS-standarden, utvecklingar för olika modaliteter, samt ge exempel på BIDS-appar och arbetsflöden. Det kommer att ges en presentation på 20 minuter, följt av 40 minuter för diskussion och frågor.

Webbinariet anordnas av Gustav Nilsonne, SND domänspecialist för medicin och docent i neurovetenskap på KI.

Detta arrangemang hålls på engelska.

Kontakt

Gustav Nilsonne Samordnare