Konferenser och symposier Att integrera lika villkor i undervisningen

2022-09-29 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels Alle 8

I denna workshop får du möjlighet att inspireras och diskutera metoder för att integrera lika villkor i undervisning och bedömning. Genom att utveckla din undervisning och inkludera lika villkor kan du verka för att spegla den mångfald som finns i studentgrupperna och arbetslivet. Det gör studenter mer förberedda på sitt yrkesliv och ni kan tillsammans skapa en studiemiljö där alla kan delta och är inkluderade.

Denna session är en del av KI:s Utbildningskongress 2022.
För att delta behöver du registrera dig till kongressen. Mer information: KI:s Utbildningskongress 2022.

Moderator

Kristina Ullgren, samordnare i lika villkor

Presentatörer

Karin Bouma Universitetsadjunkt, PhD, Biträdande Programdirektor för Biomedicinska analytikerprogrammet

Natalie Jellinek Pedagogisk utvecklare

Upplägg

Workshop (3 h inkl. pauser varav en längre fikapaus i mitten. Vi kommer att varva presentationer med diskussioner i smågrupper.

Språk

Workshopen hålls på svenska.  

Lika villkor och högre utbildning 

Högre utbildning ska arbeta för att främja lika villkor, för att allas lika rättigheter och möjligheter ska tillgodoses. Att integrera lika villkor och jämställdhet i samtliga utbildningsnivåer utgör en självklar del i hur KI ska arbeta utifrån gällande lagar och förordningar. 

Enligt KI:s Strategi 2030  ska våra utbildningar även förmedla kunskap om kön, makt och lika villkor för att ge förutsättningar för jämlik vård och omsorg.

KI har därför gjort extra satsningar under 2021 och 2022 för att stötta lärare att integrera lika villkor i undervisningen. I denna workshop kommer vi bland annat att presentera ett nytt toolkit – Lika villkor i undervisningen

Målgrupp

Undervisande personal inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå, och forskarutbildning.

Syfte och lärandemål 

I denna workshop kommer du att lära dig hur du kan integrera lika villkor i din undervisning och bedömning. 

Du får grundläggande kunskap om lika villkor och metoder för att kunna integrera det i din undervisning och bedömning, bland annat genom ett nytt toolkit – Lika villkor i undervisningen

Passet kommer att vara interaktivt och åhörare kommer diskutera olika sätt att integrera lika villkor.

Vi kommer att ha exempel att reflektera kring, men om du har möjlighet kan du förbereda dig själv genom att välja ett fall som du använder i din egen undervisning, en examination, eller ett annat exempel som du vill utveckla i relation till lika villkor.

Kontakt