Föreläsningar och seminarier Astrid Lecture with Thomas Drevhammar

2022-09-07 12:45 - 13:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Ledningsrummet C4-NKS

A story about poor design and neonatal respiratory support