Konferenser och symposier Årets nationella HÄMI-möte inom den hälsorelaterade miljöövervakningen

2022-09-27 9:00 - 16:30 Add to iCal
Annan Elite Hotel Carolina Tower, Eugeniavägen 6, Stockholm

Mötet anordnas i samverkan mellan Naturvårdsverket, Institutionen för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet (KI) och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm och riktar sig till dig som arbetar med miljöhälsa inom myndigheter, kommuner, länsstyrelser, universitet och andra verksamheter. Det kommer vara möjligt att delta i mötet både på plats och på distans över länk.

Program

8:30-9:00 Registrering och kaffe

9:00-9:15 Välkommen, allmän information

9:15-9:35 Jämlik miljörelaterad hälsa, fördelning av risk- och friskfaktorer. Maria Albin, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

9:35-9:50 Hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) i Sverige. Karin Norström & Siiri Latvala, Naturvårdsverket.

Presentationer av HÄMI-projekt:

9:50-10:05 Hur påverkas hälsa av rök från skogsbränder? Bertil Forsberg, Umeå universitet

10:05-10:20 Nedstängningens effekter på luften i Stockholm under Corona pandemin. Olena Gruzieva, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

10.20-10:35 Hur påverkar tillgången till bostadsnära grönska befolkningen? Mare Löhmus Sundström Centrum för arbets- och miljömedicin/ Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

10.35-10.50 Frågestund

10:50-11:15 Förmiddagskaffe

Fortsättning HÄMI-presentationer

11:15-11:30 Vilka kemikalier analyserar vi i blod och vilka borde vi leta efter? Jana Weiss, Department of Environmental Science (ACES), Stockholms universitet

11:30-11:45 Does global warming affect chemical exposure in Sweden? Sabrina Roth, Department of Environmental Science (ACES), Stockholms universitet.

11:45-11:55 Frågestund

11:55-12:15 Fem år med HBM4EU – vad har vi lärt oss om kemikalieexponering inom Europa? Karin Norström, Naturvårdsverket

12:15-12:30 PARC- mot framtidens kemikalieriskbedömning inom Europa. Lina Wendt Rasch, Kemikalieinspektionen

12:30-12:40 Frågestund

12:40-13:30 Lunch

13:30-13:45 Hur kan registerdata användas inom miljöhälsa?  Möjligheter och begränsningar. Alva Enoksson Wallas, Socialstyrelsen

13.45-14.00 Möjligheter till hälsorelaterad miljöövervakning i hälsostudier och biobanker; Norra Sveriges Hälsoundersökningar. Maria Wennberg, Umeå universitet

14.00-14.15 Yrkesexponering under graviditet och hälsoeffekter hos mödrar och barn - exempel från den registerbaserade kohorten FAIR. Jenny Selander, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

14.15-14.30 Frågestund

14.30-15.00 Eftermiddagsfika

15.00-15.45 Paneldiskussion "Användning av exposomdata inom HÄMI". Moderator: Göran Pershagen, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

15.45-16.30 Introduction of the German Environmental Survey (GerES). Aline Murawski, Tyska Naturvårdsverket, Umweltbundesamt (UBA)

 

Plats

Konferenssal: Wilhelm Röntgen
Elite Hotel Carolina Tower
Eugeniavägen 6
113 30 Stockholm

Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta i HÄMI-konferensen oavsett om du deltar på plats eller via länk!

Anmäl dig här för att delta i HÄMI mötet 2022. 
Det finns ett begränsat antal platser för att närvara på plats. Först till kvarn gäller.

Sista anmälningsdag 18 september.