Konferenser och symposier Årets nationella HÄMI-möte inom den hälsorelaterade miljöövervakningen

2022-09-27 9:00 - 16:30 Add to iCal
Annan Elite Hotel Carolina Tower, Eugeniavägen 6, Stockholm

Mötet anordnas i samverkan mellan Naturvårdsverket, Institutionen för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet (KI) och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm och riktar sig till dig som arbetar med miljöhälsa inom myndigheter, kommuner, länsstyrelser, universitet och andra verksamheter. Det kommer vara möjligt att delta i mötet både på plats och på distans över länk.

Program

 • Jämlik miljörelaterad hälsa, Maria Albin, IMM, Karolinska Institutet.
   
 • Effekter på luft och hälsa i områden utsatta för rök från skogsbränder, Bertil Forsberg, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Umeå.
   
 • Hälsokonsekvenser haltminskningarna under coronapandemin, Olena Gruzieva IMM, Karolinska Institutet.
   
 • Identifiering av nya riskkemikalier, Jana Weiss, ACES, Stockholm universitet.
   
 • Utredning av grönstruktur avseende exponering, hälsa och känsliga grupper i Sverige, Mare Löhmus Sundström, CAMM och IMM, Karolinska Institutet.
   
 • Global warming related changes in chemical exposure in Sweden, Sabrina Roth, ACES, Stockholm universitet.
   
 • Human Biomonitoring for Europe. Resultat och erfarenheter från det femåriga EU-projektet HBM4EU om human biomonitorering och kemikalierisker, presentatör från Naturvårdsverket.
   
 • PARC – ett nytt EU-projekt om kemikalierisker, presentatör från Kemikalieinspektionen (KEMI).
   
 • Hur går hälsorelaterad miljöövervakning till i Tyskland? Presentatör från Umweltbundesamt (UBA), tyska naturvårdsverket.
   
 • MONICA-studien, hälsorelaterad miljöövervakning i norra Sverige. Maria Wennberg, Umeå universitet.
   
 • Registerdata möjligheter och begränsningar, presentatör Socialstyrelsen.
   
 • Avslutande paneldiskussion med moderator.

Programmet inkluderar även utrymme för reflektioner och frågor, samt naturligtvis pauser för frukost, lunch och fika.

Ett mer detaljerat program kommer läggas upp efterhand under våren 2022.