Föreläsningar och seminarier ARC-seminarium med Johan Rehnberg (ARC): "The association between education and cognitive performance varies at different levels of cognitive performance: a quantile regression approach"

2022-10-25 11:00 Add to iCal
Campus Solna Stora konforerensrummet, plan 10, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/6019910648)

Välkommen till ett seminarium som gästas av Johan Rehnberg, postdoktor vid ARC (socialgerontologi), tisdagen den 20 september 2022, kl. 11:00. Det går även att ansluta till seminariet via Zoom.

"The association between education and cognitive performance varies at different levels of cognitive performance: a quantile regression approach"

Föreläsare

Johan Rehnberg, postdoktor vid Aging Research Center (ARC), KI och SU.

Johans forskningsintressen är hälsoojämlikheter bland äldre personer och i sin doktorsavhandling undersökte han inkomstojämlikheter i mortalitet i den åldrande svenska befolkningen.

Delta via Zoom

Anslut till seminariet via Zoomlänk

Kontakt

Malin Ericsson Biträdande Lektor