Skip to main content
Publicerad: 2019-06-26 09:09 | Uppdaterad: 2019-06-26 09:09

Hur påverkar tiden på dagen blodsocker och träning? Försökspersoner sökes till ny studie

En studie med HögIntensiv IntervallTräning (HIIT) för otränade/måttligt tränade män i åldern 45-68 år med typ 2-diabetes.

Vi vill undersöka om tiden på dagen som man tränar har en påverkan på sockerkontrollen. I en nyligen publicerad studie visar vi att hög intenisv intervallträning har en bättre effekt på sockerkontrollen när den utförs på eftermiddagen i jämförelse med träning på morgonen. Vi vill nu följa upp dessa fynd med en mer detaljerad studie för att kartlägga vilka mekanismer som påverkar träningssvaret vid olika tider på dygnet.

Vi söker

Vi söker just nu män i 45-68 års ålder som har typ 2-diabetes (ej insulinbehandlad). Du har ett BMI 23-33 kg/m2 och är otränad/måttligt tränad, ej rökare eller snusare

Forskare som genomför studien

Professor Harriet Wallberg

Professor Kenneth Caidahl 

Professor Anna Krook

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse att delta i forskningsstudien genom att skicka e-post till vår adress: Rekrytering-intfys@fyfa.ki.se Var vänlig ange din ålder, längd, vikt och eventuell medicinering. 

Hur går studien till?

Vi behöver studera både patienter med och utan typ 2-diabetes. För att delta i studien får du inte ha känd kärlkramp, eller annan allvarlig hjärtsjukdom, eller fysisk funktionsnedsättning som omöjliggör träning. Du ska inte heller ha insulinbehandlad diabetes.

Före studiestart kommer du att genomgå en hälsokontroll. Vid detta tillfälle kommer vi att registrera kroppsvikt, kroppslängd, blodtryck samt ta blodprov för att mäta blodfetter och olika hormoner och biomarkörer kopplade till typ 2-diabetes. Du kommer att tillfrågas om din sjukdomshistoria, nuvarande kosthållning och hur mycket du tränar. Du kommer att få genomföra ett cykelprov där man mäter kondition och hjärtfunktion. Du kommer att få återkoppling på dina resultat. Du kommer därefter att genomföra två stycken studiebesök som vart och ett varar i ca 2 timmar.  Före varje studiebesök kommer du till mottagningen 3-5 dagar innan cykelpasset för att få en kontinuerlig glukosmätare (CGM) som registrerar blodsockret under 14 dagar. Mätaren placeras på överarmen. Vid varje tillfälle tas två vävnadsprov (sammanlagt fyra i hela studien). Vävnadsproven tas från låret. Dessa prover skall användas för att studera hur ett motionspass påverkar de metaboliter och arvsanlag (gener) som styr regleringen av blodsocker- och blodfettsnivåer. Efter lokalbedövning av hud och underliggande vävnad görs ett ca 1 cm långt snitt i huden. Med hjälp av ett instrument, en sk biopsitång, tas sedan ca 150 mg muskel från lårmuskeln. Om möjligt kan även ca 150 mg fett från underhudsfettet erhållas men detta beror på hur mycket underhudsfett som finns på låret. 14 dagar efter att du fick din CGM återlämnar du den. Blodsockret registreras således kontinuerligt under 14 dagar runt besök 1 och besök 2.

Besök 1 (HIIT på morgonen). Du kommer till Karolinska sjukhuset klockan 8:30. Vi vill att du har ätit en lättare standardiserad frukost som avslutas senast klockan 6:30. Vi sätter en kanyl i ett armveck för att kunna dra blodprover under studiebesöket. Blod tas för analys av bland annat kroppsegna hormoner. Bedövning läggs på två olika ställen på låret där muskel- och fettvävsprover kommer att tas. Det första muskel- och fettprovet tas och därefter gör du en HIIT cykling klockan ca 9:00 (6 st 1 minuters högintensiva cyklingspass). Direkt efter cyklingen tas ett muskel- och fettvävsprov, och ett till blodprov. Du får sedan vila och duscha och en timme efter cyklingen tas ett sista blodprov.

Besök 2 (HIIT på eftermiddagen). Upplägget är det samma som för besök 1, men nu sker HIIT cyklingen kl 16:00. Du kommer till Karolinska sjukhuset klockan 15:30. Vi vill att du äter en lättare standardiserad lunch som avslutats senast 2 timmar innan (dvs 13:30). Vi sätter en kanyl i ett armveck för att kunna dra blodprover under studiebesöket. Blod tas för analys av bland annat kroppsegna hormoner. Bedövning läggs på två olika ställen på låret där muskel- och fettvävsprover kommer att tas. Det första muskel- och fettprovet tas och därefter gör du en HIIT cykling klockan ca 16:00 (6 st 1 minuters högintensiva cyklingspass). Direkt efter cyklingen tas ett muskel- och fettvävsprov, och ett till blodprov. Du får sedan vila och duscha och en timme efter cyklingen tas ett sista blodprov.

Försäkring och ersättning

Din medverkan i studien omfattas av patientförsäkringen. Du kommer att ersättas med 7500 kr efter ditt deltagande. Denna ersättning är skattepliktig.

HIIT-studien

Utförlig information om studiens upplägg och innehåll hittar du här

Contact

Håkan Karlsson Forskningsingenjör