Konferenser och symposier Humana celler och genredigering – etiska dilemman, KI Syd Etiksymposium 2021

2021-09-02 8:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Jan-Åke Gustafssonsalen, Neo, Blickagången 16

KI Syd första etiksymposium 2021 arrangeras av dekan och institutionsgrupp KI Syd & KI rektor deltar. Världsledande forskare föreläser om olika tekniker inom genredigering och etiska frågor, följt av diskussioner med KI:s etikråd och experter, bland andra: Jin-Soo Kim, Professor och chef vid Center for Genome Engineering, Seoul National University samt Ärkebiskop Antje Jackelén.

Registrering krävs. Anteckna datumet 2/9 - 2021 - mer detaljerad information kommer!

Genredigering kan förändra de gener som människor för vidare till nästa generation, och därmed ändra den mänskliga genpoolen. 2018 använde en kinesisk biofysiker CRISPR-tekniken för att genetiskt förändra generna i embryon och ge dem immunitet mot HIV.

De flesta forskare runt om i världen anser det vara mycket experimentell och oetiskt, och med detta symposium tar vi upp frågor om effekterna av den nya gentekniken och dess snabba utveckling för genetisk forskning och för samhället.

Confocal microscopy picture illustrating progerin expression in the skin of a progeria model. Photo: Gwladys Revêchon
Konfokalmikroskopbild som illustrerar progerin uttryckt i hud hos progeria modell. Foto: Gwladys Revêchon Gwladys Revêchon

KI Syd första etiksymposium 2021 arrangeras av dekan och institutionsgrupp KI Syd med hjälp av CIMED nätverksbidrag. KI rektor Ole Petter Ottersen och Dekan KI Syd inleder dagen. Moderator: Maria Eriksdotter, dekan KI Syd och Niklas Juth,docent i medicinsk etik vid LIME som också leder paneldiskussionen.

Föreläsare: Jin-Soo Kim Professor and Director, Center for Genome Engineering, Institute for Basic Science and Department of Chemistry, Seoul National University. Antje Jackelén Ärkebiskop Svenska kyrkan. Shoukhrat Mitalipov Professor and Director, Center for Embryonic Cell and Gene Therapy, Oregon Health & Science University. Fredrik Lanner Assistant Professor, Dept. for Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet and Division of Obstetrics and Gynecology, Karolinska University Hospital. Bernhard Schmierer Senior Researcher and Head of the Genome Engineering Core Facility, Karolinska Institutet and SciLifelab. Roger Strömberg Professor of Organic and Bioorganic Chemistry, Dept. of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet. Nils-Eric Sahlin Professor and Chair of Medical Ethics, Lund University, expert member of The Swedish National Council of Medical Ethics and Chairman of Swedish Research Council’s (Vetenskapsrådets) Expert Group on Ethics.

Flyer KI Syd Etiksymposium 2021

Kontakt

Marie Franzén Samordnare